Tuyển Dụng

Cần Tuyền Thợ Dán Keo Xe

Cần tuyển 3-5 Thợ Dán Keo xe

– Thợ Dán Keo mức lương tùy thuộc theo năng lực & tay ghề

– Nhận học viên không cần kinh nghiệm, Sẽ được đào tạo ( có lương )

Mọi Chi Tiết Liên Hệ : 0903805498 – 090975795…

BÌNH LUẬN

Undefined [1024] Giao diện không có comments.php is deprecated since version 3.0.0! Hiện không có giải pháp thay thế. Hãy định nghĩa mẫu comments.php trong giao diện của bạn. in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-includes/functions.php on line 3971
Notice [8] Undefined variable: commenter in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 49
Notice [8] Undefined variable: aria_req in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 49
Notice [8] Undefined variable: req in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 51
Notice [8] Undefined variable: commenter in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 53
Notice [8] Undefined variable: aria_req in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 54
Notice [8] Undefined variable: req in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 56
Notice [8] Undefined variable: commenter in /home/kusanagi/anhhongdecal.com.vn/DocumentRoot/wp-content/themes/lgdesign/functions.php on line 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *